Stichting ‘Op Verhaal’

Stichting Op Verhaal stelt zich ten doel mensen “Op Verhaal” door enerzijds voor publiek op bijzondere locaties sprankelende producties en activiteiten te organiseren waarbij muziek, poëzie, natuur en beeldende kunst hand in hand gaan. Anderzijds wil zij (latent) talent met betrekking tot bovenstaande kunstdisciplines door middel van deze producties en activiteiten de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en te presenteren.

Ieder mens beschikt over creativiteit en het ontwikkelen van creativiteit heeft een grote waarde voor zowel individuen als de totale samenleving. (Community art) projecten als artistiek antwoord op de maatschappelijke vraagstukken van vandaag. Inmiddels zijn er verschillende projecten geweest, sinds 2007. Zie hiervoor www.stichtingopverhaal.nl.

Afbeelding Stichting Op Verhaal

Projecten

Een van de eerste projecten: artikel-accu-d

Het nieuwste project was getiteld: “Op Verhaal in Oosterparkwijk”. Initatiefneemster Jacqueline Pieters samen met regisseuse Astrid Warntjes (www.stichtingmetafora.nl) wilden de verhalen van de wijkbewoners uit de Oosterpark tot leven laten komen. “We maken een theatrale wandeling door de wijk, waar op verschillende locaties een verhaal wordt verteld op zijn eigen manier, waaronder de zelfs voor bewoners niet altijd toegankelijke binnenpark aan de Heesterpoort, een prachtige plek. Het project werd gekenmerkt door een diversiteit in werkvormen en kunstdisciplines. Dialogen, monologen, gedichten, improvisatietheater in de vorm van verborgen spelers tussen het publiek, aangevuld met muziek, zang en dans. De voorstelling was als het leven zelf; ontroerend, verrassend en met humor. Met een lach en een traan. Resulterend in een nieuwe kijk op de werkelijkheid van vroeger en nu,”, aldus Astrid Warntjes.

Bekijk ook eens de flyer van Stichting Op Verhaal.

Andere projecten