Gemengd Dames Koor

Sinds alweer een aantal jaren is Cobien met veel plezier dirigent van het Gemengd Dames Koor uit Groningen.

Het gemengd dameskoor bestaat uit zo’n kleine 20 leden en is al jaren een vast begrip in de Groningse Koorwereld, het repertoire is breed. Er wordt hard en gezellig gewerkt elke dinsdagavond van 19.30-21.00 in het buurthuis Oranjewijk aan de Princesseweg in Groningen. Er zijn jaarlijks concerten en optredens op festivals. Af en toe wordt er iets leuks georganiseerd buiten de repetities om en er zijn een aantal koordagen per jaar. Zie voor nog veel meer informatie:

http://www.gemengddameskoor.nl