Cantorij Vieringen Op Weg

zie ook: http://www.immanuelkerk-groningen.nl/kerkdiensten/cantorijen/

Vieringen op Weg zijn diensten rondom een thema. Jaarlijks worden de thema’s voor de vieringen door belangstellenden gekozen. Een voorbereidingsgroep bestaande uit enkele gemeenteleden en een predikant gaat met het thema aan de slag en werkt in een aantal bijeenkomsten toe naar de invulling van één of twee vieringen in de Immanuelkerk. De vieringen zijn een plek om te experimenteren met andere vormen van liturgie. Er is een eigen cantorij (de cantorij Vieringen op Weg), een projectkoor dat per cyclus van vieringen muziek instudeert.

Ook de muziekkeuze, toegespitst op het gekozen thema, kan eigentijds en onconventioneel uitpakken. Repetities vinden plaats in de weken voorafgaande aan de vieringen, op zaterdagochtend om 10.00 – 11.30 uur in de Immanuelkerk en 1,5 uur voorafgaand aan de vieringen op zondag. Af en toe vinden er grotere muziekprojecten in samenwerking met de cantorij Immanuelkerk, projectzangers, solisten, instrumentalisten en gemeente.

Cobien met koor Cantorij Vieringen
Zangkoor Cantorij Vieringen

Uitgevoerde werken onder andere:

  • “Missa Luba” – Pater Guido Haazen
  • “Ruimte waar het Licht kan komen” – Henny Vrienten
  • “Misa Criolla” – Ariel Ramirez
  • “The Armed Man” – Karl Jenkins
  • Diverse grotere liturgische werken van Oosterhuis/Oomen en Löwenthal

Beoordelingen

Cobien is als cantrix een inspirerende zangdocente die velen weet aan te spreken en ook echt wat te leren. Ze kan kerkmuziek voor de zondag in korte tijd instuderen met ons ad hoc koor met verbluffend resultaat. Soms doen we wat meer uitdagende projecten.
Jannet van der Spek
Cobien Nieuwpoort is een uitstekend teamworker in muziekprojecten, inspirerend, creatief én hartelijk.
Pieter Dirk WolthausEmeritus predikant PKN l Voor preekbeurten en lezingen beschikbaar