Cantorij Vieringen op Weg (sinds 2003)

zie ook: http://www.immanuelkerk-groningen.nl/vieringen-op-weg-2014-2015

Logo Vieringen op wegVieringen op Weg zijn diensten rondom een thema. Jaarlijks worden de thema’s voor de vieringen door belangstellenden gekozen. Een voorbereidingsgroep bestaande uit enkele gemeenteleden en een predikant gaat met het thema aan de slag en werkt in een aantal bijeenkomsten toe naar de invulling van één of twee vieringen in de Immanuelkerk. De vieringen zijn een plek om te experimenteren met andere vormen van liturgie. Er is een eigen cantorij (de cantorij Vieringen op Weg), een projectkoor dat per cyclus van vieringen muziek instudeert. Ook de muziekkeuze, toegespitst op het gekozen thema, kan eigentijds en onconventioneel uitpakken. Repetities vinden plaats in de weken voorafgaande aan de vieringen, op zaterdagochtend om 10.00 – 11.30 uur in de Immanuelkerk en 1,5 uur voorafgaand aan de vieringen op zondag. Af en toe vinden er grotere muziekprojecten in samenwerking met de cantorij Immanuelkerk, projectzangers, solisten, instrumentalisten en gemeente.

Uitgevoerde werken o.a.:

“Missa Luba” Pater Guido Haazen, Mis “Ruimte waar het Licht kan komen” Henny Vrienten, “Misa Criolla” Ariel Ramirez

2017:

Choral Suite uit “The Armed Man” Karl Jenkins

Beoordelingen

“Cobien is als cantrix een inspirerende zangdocente die velen weet aan te spreken en ook echt wat te leren. Ze kan kerkmuziek voor de zondag in korte tijd instuderen met ons ad hoc koor met verbluffend resultaat. Soms doen we wat meer uitdagende projecten.”

Pieter Dirk Wolthaus

Emeritus predikant PKN l Voor preekbeurten en lezingen beschikbaar

“Cobien Nieuwpoort is een uitstekend teamworker in muziekprojecten, inspirerend, creatief én hartelijk.”